July 2019  
SundayMondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturday
30
Sivan 27
1
Sivan 28
2
Sivan 29
3
Sivan 30
4
Tammuz 1
5
Tammuz 2
8:06 PM
6
Tammuz 3
Korach
9:16 PM
7
Tammuz 4
8
Tammuz 5
9
Tammuz 6
10
Tammuz 7
11
Tammuz 8
12
Tammuz 9
8:03 PM
13
Tammuz 10
Chukat
9:12 PM
14
Tammuz 11
15
Tammuz 12
16
Tammuz 13
17
Tammuz 14
18
Tammuz 15
19
Tammuz 16
7:59 PM
20
Tammuz 17
Balak
9:06 PM
21
Tammuz 18
Tzom Tammuz
22
Tammuz 19
23
Tammuz 20
24
Tammuz 21
25
Tammuz 22
26
Tammuz 23
7:53 PM
27
Tammuz 24
Pinchas
8:58 PM
28
Tammuz 25
29
Tammuz 26
30
Tammuz 27
31
Tammuz 28
1
Tammuz 29
2
Av 1
3
Av 2
search login